نویسنده = اصغرنیا، مریم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط آنزیم گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز و پره اکلامپسی

دوره 16، شماره 65، شهریور 1392، صفحه 1-7

مریم اصغرنیا؛ فریبا میربلوک؛ فاطمه سلامت؛ بهاره دارابیان


2. ارتباط pHواژن و سطح سرمی هورمون تحریک کننده فولیکول در زنان یائسه

دوره 11، شماره 3، مهر 1387، صفحه 25-30

نادر اسماعیل‌پور؛ فریبا میر‌بلوک؛ مریم اصغرنیا؛ سیمین نصر