نویسنده = احمدی، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. گزارش یک مورد بیمار باردار با سکته وسیع قلبی

دوره 19، شماره 25، مهر 1395، صفحه 17-22

رامین خامنه باقری؛ مصطفی احمدی؛ فاطمه حق پرست؛ شهرام کارگر