نویسنده = اکابری، آرش
تعداد مقالات: 2
2. بررسی باور درک شده زنان با سابقه فامیلی مثبت از سرطان پستان و روش های پیشگیری از آن

دوره 15، شماره 35، بهمن 1391، صفحه 17-24

معصومه هاشمیان؛ علیرضا حیدرنیا؛ فرخنده امین شکروی؛ مینور لمیعیان؛ کاظم حسن پور؛ آرش اکابری