نویسنده = امین شکروی، فرخنده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی باور درک شده زنان با سابقه فامیلی مثبت از سرطان پستان و روش های پیشگیری از آن

دوره 15، شماره 35، بهمن 1391، صفحه 17-24

معصومه هاشمیان؛ علیرضا حیدرنیا؛ فرخنده امین شکروی؛ مینور لمیعیان؛ کاظم حسن پور؛ آرش اکابری


2. بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقادی بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از بارداری ناخواسته

دوره 15، شماره 23، آبان 1391، صفحه 18-27

محمود کریمی؛ ایرج ضاربان؛ علی منتظری؛ فرخنده امین شکروی