نویسنده = احمدی، حبیبه
تعداد مقالات: 1
1. سندرم میگز در یک خانم جوان: گزارش یک مورد بیماری

دوره 19، شماره 27، مهر 1395، صفحه 18-23

لیلی حفیظی؛ فائزه حلیمی؛ نشاط محبان آزاد؛ حبیبه احمدی؛ مهناز برومند رضازاده