نویسنده = ابراهیمی، حنان
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه میزوپروستول زیرزبانی و اکسی توسین وریدی در اداره مرحله سوم زایمان

دوره 15، شماره 34، دی 1391، صفحه 7-14

فرشته فکور؛ مریم میرزایی؛ محمدرضا نقی پور؛ حنان ابراهیمی؛ مهران مهدوی