نویسنده = باقری، لاله
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر هشت هفته تمرین قدرتی- استقامتی بر سطوح سرمی AGRP، هورمون رشد، تغییرات اشتها و وزن بدن در زنان یائسه

دوره 19، شماره 28، مهر 1395، صفحه 1-9

الهام صالحی؛ ابراهیم بنی طالبی؛ محمد فرامرزی؛ لاله باقری؛ زهرا مردان‌پور شهرکردی