نویسنده = پیمان، نوشین
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط بین سواد سلامت مادران باردار با مراقبت‌های دوران بارداری و پیامد آن

دوره 19، شماره 37، دی 1395، صفحه 40-50

سیده سارا خرازی؛ نوشین پیمان؛ حبیب الله اسماعیلی


2. تبیین علل بارداری ناخواسته از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات تنظیم خانواده: یک مطالعه اکتشافی- توصیفی

دوره 19، شماره 12، خرداد 1395، صفحه 18-26

نوشین پیمان؛ خدیجه عزتی رستگار؛ هادی طهرانی؛ فاطمه زاعی