نویسنده = بازیار، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط برخی عوامل نوزادی و مادری طی بارداری‌های قبلی با کم وزنی بدو تولد در ایران: یک مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل

دوره 19، شماره 31، آبان 1395، صفحه 23-32

سلمان دلیری؛ آرزو کریمی؛ کوروش سایه‌میری؛ جعفر بازیار؛ فاطمه سایه‌میری