نویسنده = احمدی کهنعلی، اسدالله
تعداد مقالات: 1
1. نیازهای زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی برای انجام آزمایش پاپ اسمیر

دوره 19، شماره 6، اردیبهشت 1395، صفحه 1-10

آرزو فلاحی؛ بابک نعمت شهر بابکی؛ معصومه هاشمیان؛ اسدالله احمدی کهنعلی