نویسنده = بختیاری، افسانه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی 5 ساله سرطان پستان در بیمارستان شهید رجایی بابلسر(1383-1379 )

دوره 9، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 47-51

افسانه بختیاری؛ محمود حاج‌احمدی