نویسنده = آقاجانی میر، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش درمان IUI در خانم های با انسداد یک طرفه لوله رحمی در هیستروسالپنگوگرافی

دوره 14، شماره 7، بهمن 1390، صفحه 1-5

صدیقه اسماعیل زاده؛ مهرداد فارسی؛ محمد رضا آقاجانی میر؛ مرمر فیروزپور؛ ترزا ماهوتی