نویسنده = احراری رودی، طاهره
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه سفتریاکسون و آزیترومایسین با سفتریاکسون و داکسی سیکلین در درمان سرپایی بیماری التهابی لگن

دوره 14، شماره 8، اسفند 1390، صفحه 1-8

نیره قمیان؛ لیلی حفیظی؛ فاطمه توسلی؛ طاهره احراری رودی