نویسنده = بالغی، مهرانگیز
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ذخیره تخمدانی به وسیله آزمون چالش کلومیفن

دوره 10، شماره 2، مهر 1386، صفحه 9-16

مهتاب زینال زاده؛ زهرا بصیرت؛ کریم ا... حاجیان؛ مهرانگیز بالغی