نویسنده = اسماعیل‌پور، نادر
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط pHواژن و سطح سرمی هورمون تحریک کننده فولیکول در زنان یائسه

دوره 11، شماره 3، مهر 1387، صفحه 25-30

نادر اسماعیل‌پور؛ فریبا میر‌بلوک؛ مریم اصغرنیا؛ سیمین نصر