نویسنده = امیدی، عباسعلی
تعداد مقالات: 1
1. گزارش دو مورد حذف بیضه به روش لاپاروسکوپی در درمان بیضه زن ساز

دوره 11، شماره 4، دی 1387، صفحه 62-66

علی شمسا؛ نزهت موسوی فر؛ نفیسه ثقفی؛ عباسعلی امیدی؛ مهران ابوالبشری؛ سعید شمسا