نویسنده = آقایی، مریم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی موارد هیستروسکوپی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم (1375 -85)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 1-6

منصوره وحدت؛ مریم آقایی؛ امین ستاره دان


2. گزارش یک مورد سندرم لورنس مون بیدل دچار ناهنجاری سینوس یوروژنیتال

دوره 11، شماره 3، مهر 1387، صفحه 57-61

منصوره وحدت؛ مریم آقایی؛ یاسر قوامی