نویسنده = اولیا، محمد باقر
تعداد مقالات: 1
1. هپاتیت ویروسی در حاملگی

دوره 12، شماره 2، تیر 1388، صفحه 57-62

جمشید آیت اللهی؛ شکوه تقی پور ظهیر؛ محمد باقر اولیا؛ سید مهدی سجادی