نویسنده = بی آزار، تهمینه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان و علل مرگ و میر دوره پری ناتال در بیمارستان امام ساری (1385)

دوره 12، شماره 2، تیر 1388، صفحه 23-30

عالیه زمانی کیاسری؛ آذر کبیرزاده؛ بنیامین محسنی ساروی؛ اسماعیل رضا زاده؛ محمد خادملو؛ تهمینه بی آزار