نویسنده = اکبرنژاد، زینب
تعداد مقالات: 1
1. اثرات همزمان استرس نوری و صوتی پیش از تولد بر میزان وزن تولد نوزادان رت

دوره 13، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 31-36

زینب اکبرنژاد؛ حسین حقیر؛ علی مقیمی؛ آمنه سازگارنیا؛ فاطمه متجدد؛ علیرضا فاضل