نویسنده = احسان پور، سهیلا
تعداد مقالات: 1
1. تجربه زیستی زنان نابارور از ناباروری با علت زنانه

دوره 13، شماره 4، مهر 1389، صفحه 45-53

فریبا فهامی؛ سمانه حسینی قوچانی؛ سهیلا احسان پور؛ علی ضرغام