نویسنده = اله‌وردی‌پور، حمید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی باورها، قصد رفتاری و عوامل پیشگویی‌کننده سزارین از دیدگاه زنان باردار شهر همدان

دوره 14، شماره 3، مرداد 1390، صفحه 37-44

بابک معینی؛ حمید اله‌وردی‌پور؛ حسین محجوب؛ سعید بشیریان