نویسنده = باقری نسامی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. اختلال عملکرد جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان شیرده

دوره 14، شماره 5، آذر 1390، صفحه 38-44

مرجان احمد شیروانی؛ معصومه باقری نسامی