نویسنده = اسداللهی، خیرالله
تعداد مقالات: 2
1. بررسی شیوع تأخیر رشد داخل رحمی و عوامل خطر مرتبط با آن در استان ایلام در سال 1393

دوره 20، شماره 10، دی 1396، صفحه 95-104

راضیه میرزائی؛ کوروش سایه‌میری؛ میرهادی موسوی؛ اشرف دیرکوند مقدم؛ خیرالله اسداللهی


2. بررسی شیوع مصرف داروهای غیر مجاز و الکل در طی دوره بارداری در شهر ایلام

دوره 15، شماره 3، خرداد 1391، صفحه 22-29

فرناز سهیلی؛ سجاد علیزاده؛ مریم دارش؛ عاطفه یوسفی؛ معصومه چراغی؛ خیرالله اسداللهی