نویسنده = باقری، سپیده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر مراقبت مادرانه آغوشی بر خودکارآمدی شیردهی مادران نخست زا 3 ماه پس از زایمان

دوره 17، شماره 120، آبان 1393، صفحه 1-8

فاطمه زهرا کریمی؛ سپیده باقری؛ فاطمه تارا؛ طلعت خدیوزاده؛ سید مجتبی موسوی بزاز


2. مقایسه آموزش کارگاهی و ارائه بوکلت در مورد شیردهی بر آگاهی، باورهای بهداشتی و رفتار شیردهی پس از زایمان

دوره 15، شماره 32، دی 1391، صفحه 14-22

نرجس بحری؛ سپیده باقری؛ مرضیه عرفانی؛ رقیه رحمانی؛ حمیدرضا تولیده ای