نویسنده = احمدی، خدابخش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار(EFT ) بر افزایش سازگاری زناشویی و ارتقای سلامت جسمی و روانشناختی زوجین نابارور

دوره 17، شماره 133، بهمن 1393، صفحه 8-21

مریم نجفی؛ علی اکبر سلیمانی؛ خدابخش احمدی؛ نصیرالدین جاویدی؛ الناز حسینی کامکار؛ فاطمه پیرجاوید