نویسنده = امینی، مهنوش
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی دلبستگی شغلی از طریق عاطفه مثبت و هوش هیجانی در ماماها و پرستاران

دوره 15، شماره 30، آذر 1391، صفحه 22-28

عالیه حقیقی؛ صفورا حقیقی؛ حسین سماواتیان؛ مهنوش امینی؛ معصومه عباسی هفشجانی