نویسنده = احمدپور، پریوش
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط افسردگی و اضطراب با شدت و طول مدت درد پستان دوره ای در زنان

دوره 18، شماره 179، بهمن 1394، صفحه 1-7

مژگان میرغفوروند؛ پریوش احمدپور؛ پری راهی؛ حمید صالحی نیا