نویسنده = افراسیابی، صدیقه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر دبیرستانی در رابطه با استئوپروز در سال 1390

دوره 18، شماره 184، اسفند 1394، صفحه 20-28

صدیقه افراسیابی؛ رقیه گشمرد؛ فاطمه مالچی؛ زینب ربیعی؛ راضیه باقرزاده؛ اعظم حسین نژاد؛ نیلوفر معتمد؛ منیرالسادات میرزاده