نویسنده = امین‌زاده، فریبا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی نقطه مبنای مناسب در آزمون چالش گلوکز در زنان باردار بر اساس میزان خطر دیابت بارداری

دوره 18، شماره 152، تیر 1394، صفحه 1-8

آزیتا منشوری؛ محسن رضائیان؛ حسین باقری؛ فریبا امین‌زاده؛ رضا گوجانی