نویسنده = انتظاری، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی الگوی فصلی زایمان‎های زودرس: مطالعه سری‌های زمانی شهر مشهد

دوره 18، شماره 178، دی 1394، صفحه 12-20

فاطمه میوانه؛ علیرضا انتظاری؛ نیره خادم؛ طیبه شجاعی