نویسنده = اصفهانی زاده، جمیل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فاکتورهای خطر بارداری در زنان با تترالوژی فالوت و بیماری مادرزادی سیانوتیک قلبی (مروری-روایی)

دوره 18، شماره 164، مهر 1394، صفحه 19-24

علی اصغر معینی پور؛ مرضیه لطفعلی زاده؛ علیرضا سپهری شاملو؛ جمیل اصفهانی زاده؛ بهروز متحدی؛ بهزاد علیزاده؛ حمید حسینی خواه