نویسنده = انصاری جابری، علی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه تأثیر طب فشاری در نقاط LI4 و SP6 بر شدت درد پس از سزارین

دوره 21، شماره 6، شهریور 1397، صفحه 9-17

دکتر طیبه نگاهبان بنابی؛ علی انصاری جابری؛ شایسته اسماعیل‌زاده؛ افسانه حسن‌شاهی روایزی


2. ارتباط بین دیسمنوره اولیه با خطر زایمان زودرس خودبخودی در زنان نخست زای شهر رفسنجان

دوره 14، شماره 7، بهمن 1390، صفحه 37-43

طیبه نگاهبان بنابی؛ محسن رضائیان؛ مژگان جمالی؛ علی انصاری جابری