نویسنده = آزاد، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثرات گلایسریل تری نیتریت و میزوپروستول جهت نرم کردن دهانه سرویکس جهت انجام کورتاژ در زنان باردار سه ماهه اول

دوره 18، شماره 174، آذر 1394، صفحه 6-11

فاطمه شریف زاده؛ گلبهار عباسی دزفولی؛ مینا معینی چاغروند؛ زهرا آزاد