نویسنده = آقاعمو، شهرزاد
تعداد مقالات: 2
1. عوارض مادری سزارین تکراری، مقایسه سزارین بار دوم با سزارین‌‌های بیش از دو بار

دوره 19، شماره 38، بهمن 1395، صفحه 7-12

صنم مرادان؛ شهرزاد آقاعمو؛ مجید میرمحمدخانی؛ بهاره پورزند


2. مقایسه تأثیر طب فشاری و لمس بر سردردهای ناشی از بی حسی اسپاینال پس از سزارین

دوره 18، شماره 184، اسفند 1394، صفحه 9-19

الیس خاچیان؛ کیارش ساعتچی؛ شهرزاد آقاعمو؛ حمید حقانی؛ مائده تورده