نویسنده = آجودانی، زرین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کفایت نمونه های پاپ اسمیر بر اساس سیستم بتسدا 2001 و ارتباط آن با فاکتورهای بالینی

دوره 18، شماره 174، آذر 1394، صفحه 1-5

زرین آجودانی؛ شهناز بابایان زاد اهری؛ صدیقه نصراللهی


2. بررسی نتایج حاصل ازاستفاده پارتوگرام درکنترل سیر زایمان

دوره 14، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 20-27

زرین آجودانی؛ پروانه حیدری؛ صدیقه نصرالهی