نویسنده = ابراهیمی، آمنه
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر اصلاح وضعیت شیردهی برپیشگیری از شقاق پستان

دوره 17، شماره 138، اسفند 1393، صفحه 10-17

مهین تفضلی؛ آمنه ابراهیمی؛ اشرف محمد زاده؛ حبیب الله اسماعیلی