نویسنده = جعفری، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر بخشی ماساژ بر روی درد زایمان و مدت لیبر: مرور سیستماتیک

دوره 18، شماره 158، مرداد 1394، صفحه 19-27

ژیلا گنجی؛ زهرا جعفری؛ افسانه کرامت