نویسنده = افضلی، نرگس
تعداد مقالات: 2
1. جستجوی ارتباط بین سطح مقطع بندناف با وزن جنین در سونوگرافی

دوره 18، شماره 160، شهریور 1394، صفحه 7-13

نرگس افضلی؛ مهسا نوفرستی