نویسنده = ثقفی، نفیسه
تعداد مقالات: 2
1. گزارش یک مورد تظاهر نادر توده لگنی

دوره 18، شماره 143، اردیبهشت 1394، صفحه 17-21

نفیسه ثقفی؛ لیلا پورعلی؛ فائزه جعفریان


2. بررسی اختلالات عملکرد جنسی در زنان مبتلا به سرطان تخمدان مراجعه کننده به بیمارستان های قائم (عج) و امید شهر مشهد

دوره 18، شماره 141، فروردین 1394، صفحه 1-7

سیما کدخدایان؛ ملیحه حسن زاده مفرد؛ نفیسه ثقفی؛ نغمه مخبر؛ محبوبه رفعتی