نویسنده = ابوالفتحی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه ‏ای سطح سرمی و ادراری کورتیزول در دیابت بارداری و زنان باردار سالم

دوره 17، شماره 135، اسفند 1393، صفحه 16-25

مینا آذرمی؛ علی اکبر ابوالفتحی؛ تورج احمدی جویباری؛ ماری عطایی؛ بهاره لطفی؛ عباس آقائی