نویسنده = اظهری، امین
تعداد مقالات: 3
2. مقایسه تاثیر تیپینگ و تمرین درمانی بر ناتوانی عملکردی و لوردوز کمری در سه ماهه دوم بارداری

دوره 18، شماره 158، مرداد 1394، صفحه 9-18

شهلا نورانی؛ سعیده ریگی یوسف آبادی؛ امین اظهری؛ محمد تقی شاکری