نویسنده = اسدی نژاد، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. تعیین نوع رابطه موجود بین جنین های آزمایشگاهی و زوجین و تعیین صاحب اختیار آنان

دوره 18، شماره 151، تیر 1394، صفحه 20-30

نازیلا تقوی؛ سید محمد اسدی نژاد؛ رضا عمانی سامانی؛ عبادالله رستمی