نویسنده = آقازاده نایینی، افسانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر میزوپروستول زیر زبانی در پیشگیری از خونریزی در عمل جراحی سزارین

دوره 17، شماره 125، آذر 1393، صفحه 1-7

زهرا سلیمانی؛ افسانه آقازاده نایینی