نویسنده = اصفهانی زاده، جمیل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آخرین گایدلاین ها و مطالعات در مورد بهترین درمان با آنتی کواگولانت طی بارداری در زنان دارای دریچه قلب مصنوعی

دوره 18، شماره 139، فروردین 1394، صفحه 15-19

علی اصغر معینی پور؛ علیرضا سپهری شاملو؛ مرضیه لطفعلی زاده؛ جمیل اصفهانی زاده؛ بهروز متحدی؛ حمید حسینی خواه