نویسنده = ابراهیمیان، عباسعلی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه اختلالات جنسی در مردان قبل و حین بارداری همسرانشان

دوره 15، شماره 33، دی 1391، صفحه 19-25

عباسعلی ابراهیمیان؛ مریم حیدری؛ محمد باقر صابری زفرقندی؛ سمیه دلاوری


2. مقایسه اختلالات جنسی زنان در زمان بارداری با قبل از آن

دوره 13، شماره 5، آذر 1389، صفحه 30-36

عباسعلی ابراهیمیان؛ مریم حیدری؛ محمد باقر صابری زفرقندی