نویسنده = افشار، ملیحه
تعداد مقالات: 1
1. باورها و رفتارهای جنسی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان کرج سال 1390

دوره 15، شماره 9، تیر 1391، صفحه 7-14

عفت السادات مرقاتی خویی؛ ملیحه افشار؛ پریسا یاوری کیا؛ سکینه محمدعلیزاده چرندابی