نویسنده = امینی، اعظم سادات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر زوناهچینگ در افزایش میزان باروری در جنین های دارای زونای ضخیم توسط اشعه لیزر

دوره 15، شماره 5، خرداد 1391، صفحه 24-29

اعظم سادات امینی؛ جواد بهارآرا؛ نیره خادم؛ محسن جلالی