نویسنده = باقری، اعظم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شیوع بی اختیاری ادراری و روده ای پس از زایمان و عوامل مرتبط با آن

دوره 16، شماره 86، بهمن 1392، صفحه 9-15

زهرا علیپور؛ نرگس اسکندری؛ زهرا ابراهیمی؛ اعظم باقری