نویسنده = اصغرنیا، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. توزیع عفونت سیتومگالوویروسی در سقط جنین های خودبخودی

دوره 17، شماره 102، خرداد 1393، صفحه 12-19

ارمغان جانان؛ حمیدرضا هنرمند؛ نور امیرمظفری؛ معصومه اصغرنیا؛ ارغوان جانان